Pensioenen: Beeldvorming van de DNB en de Haagse politiek.

A. Beeldvorming

De geschetste beeldvorming dat latere generaties de Sjaak zijn is niet juist omdat het probleem hem mijns inziens juist niet zit in het aanwezige pensioen vermogen maar veroorzaakt wordt door politieke keuzes. Jong en oud hebben dezelfde belangen. De feitelijke situatie van jongeren verschilt niet van die van ouderen. Er is genoeg geld in kas. Het korten van pensioenen geld voor iedereen. Toekomstige pensioenado’s treffen geen lege kas aan.

Hoe zit het feitelijk met wat dhr. Knot noemt uitstellen en niet hebben ingegrepen? Er is al ingrijpend ingegrepen in de aanvullende pensioenen. Het ging veel verder dan het versoepelen van regels.
- Middelloonstelsel
De invoering van het middelloonstelsel. Voordien was het standaardpensioen 70% van het laatst verdiende salaris (eindloonstelsel).
-Invoering van de Euro
Opgebouwde pensioenen halveerde met (soms)meer dan 50% voor gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden (omrekeningskoers 2,22%) in 2001 of daarna.
- Kas van ABP
In de tachtiger en negentiger jaren werd geld ontrokken.
- Premie verhogingen pensioen fondsen
Sommige pensioenfondsen hebben vanaf 2005 hun premies verhoogd.
-Inleveren pensioen
Gepensioneerde hebben de afgelopen tien jaar 5% ingeleverd oplopend tot 13% voor mensen met een iets beter aanvullend pensioen (bron CBS)[1]. Ook latere generaties hebben dat nadeel al opgelopen.
-Beleggen is meer dan staatsobligatie. Keuze van de politiek en overheid.
Beleggingen in staatsobligaties mogen dan wel weinig opleveren maar deze beleggingen bedragen minder dan 20% van het totaal. Met de rest van de beleggingen gaat het veel beter.
-Aanvullend pensioen is demografisch neutraal
Iedereen spaart zijn eigen pensioen bij elkaar en dat is demografisch neutraal. Dhr. Van Praag[2] heeft berekend hoe het eindsaldo zou uitpakken voor een gemiddelde pensioengerechtigde. De uitkomst was dat er na zijn overlijden ruim voldoende was gespaard er dus een overschot was dat vervolgens terug viel in het fonds. Het ging om enkele jaren per pensioengerechtigde.
-Indexering voor iedereen
Verhogingen en indexeringen komen alle pensioengerechtigden ten goede
-Kortingen voor iedereen
Kortingen komen ten laste van alle pensioengerechtigden.

B. Ingrijpen door de burger zelf
Als de overheid incl. de DNB en politiek niet kiezen voor een pragmatisch en rechtvaardig beleid dan zijn er een aantal oplossingen mogelijk die kunnen worden “afgedwongen”.
- Verplaatsen hoofdzetel binnen Europa
De hoofdzetel van het fonds wordt verplaatst naar een ander Europese land die een vaste rente hanteert (bijvoorbeeld Oostenrijk of Luxemburg) of een land dat uitgaat van een verwacht rendement (bijvoorbeeld België) of een land dat een minder strenge rekenrente hanteert. Voor de meeste fondsen (uitz. wellicht het ABP omdat de overheid de werkgever is. De overheid moet dan wel letten op haar petten problematiek.) is medewerking van de overheid of Nederlandse politieke partijen hiervoor niet nodig. Deze beslissing kan alleen genomen worden door de sociale partners. Pensioengerechtigden hebben op hun beurt stemrecht.
-Rekenrente veranderen
Aanpassing rekenrente (zie voor uitleg hieronder). Een burger initiatief via bijvoorbeeld het aanbieden van een petitie aan kabinet en kamer is natuurlijk altijd mogelijk. Het is moeilijk te negeren als dit breed gedragen wordt.
- Vaste rente van 2%
De Nederlandse overheid en politieke partijen veranderen de techniek en kiezen voor bijvoorbeeld een vaste rente van 2%. Een burger initiatief via bijvoorbeeld het aanbieden van een petitie aan kabinet en kamer is natuurlijk altijd mogelijk.

C. Hieronder volgen de belangrijkste pensioenfeiten:[1] Zij hebben gemiddeld een koopkrachtverlies geleden van circa 15%. Verhoging belastingen etc.

[2] Emeritus pensioenhoogleraar Bernard van Praag

[3] De solvabiliteitspositie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen en de waarde van de verplichtingen. Deze toezeggingen luiden in nominale termen dus een beloofde uitkering in euro’s zonder indexatie aan inflatie.

Terug naar overzicht

Bekijk ook

Website laten maken door Modual.