​Is de rechterlijke macht in Nederland minder legitiem en democratisch dan in omringende landen? Ja.

Is de rechterlijke macht in Nederland minder legitiem en democratisch dan in omringende landen? Ja.

Onderbouwing:

De democratie als bestuursvorm
Een democratie is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Een van de kenmerken van een democratische rechtstaat is een scheiding tussen de drie machten (Trias politica). De staat is opgedeeld is in drie organen die elkaars functioneren bewaken.[i] De gebruikelijke verdeling kent een wetgevende macht die wetten opstelt, een uitvoerende macht die het dagelijks bestuur van de staat uitoefent volgens de geldige wet en een rechterlijke macht die deze uitvoering toetst aan de wet.[ii]

Bij iedere macht blijft het fundament de (direct of indirect[iii]) wil van het volk. Ter bescherming van de burger moet de rechterlijke macht onafhankelijk zijn van de uitvoerende- en wetgevende macht. Het optreden van de rechterlijke macht behoort altijd in het belang van de soevereine burgers, haar legitieme bron, te zijn. Met het toepassen van “uitbesteed recht”[iv] dient de rechterlijke macht daarom zeer prudent om te gaan.

Omdat rechters in Nederland voor het leven benoemd worden kan het gebeuren dat de rechter vervreemd van het volk. Zijn of haar uitspraken zijn dan niet meer begrijpelijk voor het volk.[v] Dat gebeurt regelmatig. Dat onbegrip bestaat ook bij hen die rechten hebben gestudeerd.
[i] De oorspronkelijke verdeling, voorgesteld door John Locke, is die in wetgevende, uitvoerende en federatieve macht, waarvan de laatste de landsverdediging beoogt.

[ii] Deze verdeling gaat terug op het werk van de Franse verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu, die met deze staatsinrichting een alternatief formuleerde voor het Franse absolutisme.

[iii] Het parlement kiest de regering.

[iv] Verdragen etc.

[v] Een correctiemechanisme zou mooi zijn. Bijvoorbeeld de rechter is 10 jaar rechter en dan 5 jaar doet de rechter iets anders en dan weer is zij, hij of het weer 10 jaar rechter.

[vi] Beter dus een districtenstelsel. Dit zorgt voor meer transparantie. Is de bevolking het er niet mee eens dan kiezen ze de andere partij(en) en de regio’s komen meer tot hun recht dan Den Haag alleen.

[vii] In Polen bestond een tuchtkamer waarvan de rechters benoemd werden door de regering. Deze rechters konden uit hun functie worden gezet, overgeplaatst of aangeklaagd worden. Onder druk van de Europese Unie is dit tuchtcollege geschrapt. Volgens de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans was het in strijd met de scheiding der machten – een van de pijler van de democratie. Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat de Poolse tuchtkamer tegen Europees recht was. Maar Warschau stelt dat Pools recht prevaleert. Overigens ook andere Europese landen stellen zich op dat standpunt. Overigens is het benoemen door de regering van de LSR niet volledig zuiver vanuit het perspectief van de scheiding der machten omdat zij op indirecte wijze invloed kan uitoefenen op wie rechter wordt en wie niet.

[viii] Dit is een vorm van niet bindende coöptatie. Die niet voor niets bij de meeste RVC’s of RVT’s is afgeschaft.

[ix] De zaak-Julio Poch: betreft de rechtsvervolging van de Argentijns-Nederlandse voormalige piloot Julio Alberto Poch die sinds september 2009 vastzat op verdenking van betrokkenheid bij de “dodenvluchten”, die tijdens de Argentijnse militaire dictatuur uitgevoerd om politieke tegenstanders uit de weg te ruimen. Op 29 november 2017 kreeg de zaak een (voorlopig) einde met de vrijspraak voor Poch, na acht jaar voorarrest. Voor zover ik weet is niet duidelijk geworden of de toenmalige minister van justitie Dr. E.M.H. Hirsch Ballin een rol speelden. De zaak Wilders: Niet dus. We weten inmiddels hoe onwaar dit is. Het is een ontluisterend beeld. Er is sprake geweest van reeksen overleggen en afstemmingen, reeksen (pogingen) tot beïnvloeding, over waarvoor Wilders exact vervolgd moest worden, hoe hij moest worden aangepakt, hoe moest worden geanticipeerd op verweren van de verdediging. Topambtenaren, die van het OM een harde aanpak eisten van de 'kwaadaardige' Wilders, rechtstreekse ingrepen door de minister in persberichten, overleggen die geheim moesten blijven, meedenken met de processtrategie - mee procederen, dus. (Bron RTL nieuws30 juni 2020 03:13)

Terug naar overzicht

Bekijk ook

Website laten maken door Modual.